پروژه وب سایت آموزشی

وب سایت آموزشی با زبان php

این پروژه شامل پنلی برای مدیریت می باشد، که در آن مدیر امکان مدیریت مطالب ارسال شده، ارسال آموزش و مشاهده پیام های کاربران را دارد.

همچنین بازدیدکنندگان وب سایت توانایی مشاهده آموزش ها، جستجو در سایت و ارسال پیام به مدیر را دارند.

برخی از بخش های وب سایت آموزشی :

بخش درج مطلب، ارتباط با ما، جستجوی سایت، آخرین مطالب سایت و پنل مدیریت

وب سایت آموزشی با زبان php

این پروژه شامل پنلی برای مدیریت می باشد، که در آن مدیر امکان مدیریت مطالب ارسال شده، ارسال آموزش و مشاهده پیام های کاربران را دارد.

همچنین بازدیدکنندگان وب سایت توانایی مشاهده آموزش ها، جستجو در سایت و ارسال پیام به مدیر را دارند.

برخی از بخش های وب سایت آموزشی :

بخش درج مطلب، ارتباط با ما، جستجوی سایت، آخرین مطالب سایت و پنل مدیریت

# امکانات توضیحات
1 توضیحات پروژه به همراه تصویر دریافت
2 مستندات دارد
3 پشتیبانی نصب و راه اندازی دارد
4 قابلیت توسعه دارد

نظر خود را ارسال کنید:

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.